FR EN
L'ISPM a gagné le 1er prix de l'Olympiade d'Informatique de Madagascar 2012 pour sa première participation.
D'après le Shangaï ranking of Universities, ISPM est classé parmi les dix meilleures Universités de Madagascar (Top-10) (parmi les 140 universités publiques et privées).

Actualités

Contact

INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
Antananarivo MADAGASCAR

Téléphone : +261 33 12 171 60
+261 34 36 406 05
+261 32 66 870 49

Email : ispm.mada@gmail.com

Les majors a l'ISPM

2017-2018  |  2016-2017  |  2015-2016
Classe Rang Nom et prénoms
AAE3 1er ANDRIATOJONIRINA Manambintsoa Kevin
AEE3 2e ANDRIAMIHAJASOA Toky Fanantenana
AEE4 1er RANAIVO Arson Rindra
AEE4 2e HARISON Nomenjanahary Fifaliana
BIO1A 1er RIANTSOA Niaina Michael
BIO1A 2e RAJAONARIVELO Tolotriniavo Andrianina
BIO1B 1er AMBONIAZE Soamila
BIO1B 2e ANDRIATEFY Olifara Herinirina
BIO2 1er LONG LAY YIE Stéphanie
BIO2 2e FANANTENANTSOA Olivette
CAA1 1er ANDRIANTSIORIMAROSATA Fidy Tinà
CAA1 2e RABENANDRASANA Aina Hugues Frédéric
CAA2 1er RAFANOMEZANTSOA Eva Fabienne Warina
CAA2 2e ANDRIAMAHERINIAINA Maminirina Fanilo
CAA3 1er RASOLONDRAIBE Solomaharo Njara Lova
CAA3 2e RAMANANTSEHENO Hasiniavo
CAA4 1er RANDIMBIARISON Mirado Elodie
CAA4 2e RANDRIANANTENAINA Lalaina Danis
DTJA1 1er RAKOTOARIVELO Herintsoa Maeva
DTJA1 2e RANDRIAMASY Tinnah Irène
DTJA2 1er RASOLOHERINIAINA Tahiry
DTJA2 2e RANDRIAMIANDRISOA Ionimanjaka Nampoina Sarobidy
DTJA3 1er RABETRANO Mialy Lalaina Onintsoa
DTJA3 2e RASOAMANANJARA Espérance
DTJA4 1er RAHARINIRINA Vony Flavia
DTJA4 2e RAZAFINDRAKOTO Tahinjanahary Faniriantsoa
EMII1 1er ANDRIANAIVO RALAMBO Santa Miakadanja
EMII1 2e RAKOTOMALALA Liantsoa Maminiaina
EMII2 1er RANDRIANIAINA Tahiry Nomenjanahary Jessica
EMII2 2e RASOSLOFOSON Tsiky Hasin’Oliva
EMII3 1er RASAMIMANANA Heninjara Nantenaina
EMII3 2e RANDRIANARIVO Harilalaina Ando
EMII4 1er CHAREIX Cedric Anjaratiana
EMII4 2e RANDRIANORO Andriniaina
EMP1 1er RASOLONAMBININA Fenomanantsoa Rebecca
EMP1 2e RANDRIANARIMALALA Harijaona Miora
EMP2 1er RANAIVOARISON Tsiriniaina Nambintsoa Kezia
EMP2 2e RAHERIMANANA Marie Florette
EMP3 1er ANDRIANALIZAKA Livasoa Brice
EMP3 2e RAKOTONDRATSIMBA Tojonirina Iréné
EMP4 1er RASOLOHERIMANGA Indra Navalona
EMP4 2e RASOLOFONIRINA Sandy Murielle
ESIIA1 1er RIVOSOA Lalanirina Tolojanahary
ESIIA1 2e RAZAFINDRAKOTO Tsiky Mijoro
ESIIA2 1er SOLOFONANTENAINA Lalanirina Hervé
ESIIA2 2e RANOARISON Ambinintsoa Cedric
ESIIA3 1er ANDRIVONJY Liana Miranto
ESIIA3 2e RAMAHOLIMIHASO Samuel Johary
ESIIA4 1er RANDRIANASOLO Nasandradahy Zafitsiresy Jéremy
ESIIA4 2e ANDRIAMAHENIMANANA Manohisoa Fenotiana
FIC1 1er ANDRIAMANENJIKA Tsiory Mamy Ny Aina
FIC1 2e RAJAONARIVO Henintsoa Andoarisolo
FIC2 1er RAKOTOARIVONY Velonarivo Diamondra
FIC2 2e RAFIDISOANARIVO Ritah Gaelle
FIC3 1er KHENDER Tsiory Christiana
FIC3 2e RABENARIVO Melchizedek Oméga
FIC4 1er RANARIJAONA Dina Nirina Pierrette
FIC4 2e ANDRIANARIJAOANA Josiane Nirina
GCA1 1er ANDRIAMAHEFA Fenosoa Fitoviana
GCA1 2e RAHARVEL Mandimbisoa Katty
GCA2 1er RAVELOMANANTSOA Njaramampionona
GCA2 2e MAMODY Ali Joubert
GCA3 1er RAKOTONARY Mamiandriamahery Toavina Fy Aro
GCA3 2e RANDRIAMAROSON Holinirina Natacha
GCA4 1er FANANTENANTSOA Herizo Lanja Simon
GCA4 2e ANDRIAMANJATO Heritiana Arnold Hercule
IAA3 1er SOAMANANTONIHASINA Tsangy
IAA3 2e RANDRIAMAMPIANINA Rojo
IAA4 1er RANDRIANIAINA Minosoa Seheno
IAA4 2e RADAVIDRA Laeticia Mialy
ICMP1 1er RASOLOFONIRINA Ando Arielle
ICMP1 2e MBOLANIRINA Nekena Miora
ICMP2 1er RANDRIANARIVONY Dimbiniaina Tsanta
ICMP2 2e RAKOTOMALALA Njaka Tahiana
ICMP3 1er RAMAMONJISON Johan Andrianina
ICMP3 2e LONTSI SAHA Darlin Léa
ICMP4 1er RANIVOARISOA Lalao Miaritiana
ICMP4 2e ANDRIAMAHOLY Aina Rasamy
IGGLIA1A 1er ANDRIANJAKANIVO Safiditsilavo
IGGLIA1A 2e RAZAFIMANANTSOA José Harisson
IGGLIA1B 1er RAMANGASON Tsitohaina
IGGLIA1B 2e RAOBELINA RAMANGAMANANA Haritahiana
IGGLIA2A 1er RAJASPERA Stiva Olivier Tsianoharana
IGGLIA2A 2e RARIVOARISON Tojonirina Fetraniaina
IGGLIA2B 1er ANDRIANALIMANANA Natolotra
IGGLIA2B 2e LAURENT Kael Nancyo Fontaine
IGGLIA3 1er RANDRIAMAHENINTSOA Fanamby Todisoa
IGGLIA3 2e MBOLAMANANAMALALA Rindra
IGGLIA4 1er RAKOTO Zafinirina Andriatsilavo
IGGLIA4 2e RAHARIJAONA Hery Ny Aina Mamitiana
IMTICIA1 1er RABEMANANTSOA Toky Manambina Iarisata
IMTICIA1 2e RAKOTONIAINA Mialy Soa Navalona
IMTICIA2 1er RAKOTONIRAINY Heriniavo Tsanta Oliva
IMTICIA2 2e RAMAMONJISOA Vola Aina
IMTICIA3 1er RABOANARY Narindra Haingotiana Lova
IMTICIA3 2e ANDRIANARAHANA Narihasina
IMTICIA4 1er RAJOELISON Aina Eric
IMTICIA4 2e RAJASPERA Cynthia Irintsoa Barbara
ISAIA1 1er ANDRIANARIVO Nirintsoa David Stanley
ISAIA1 2e RAKOTONDRASOA Rafidison Santatra
ISAIA2 1er SOAHITA Salvoldi Holzer
ISAIA2 2e RANDRIANJAFY Ny Aina Erick
ISAIA3 1er RAMAROKOTO Fanomezantsoa Sandra
ISAIA3 2e RAVELONANOSY Hantatiana Nomban’ny Avo
ISAIA4 1er RAFALIMANANA Tsiky Fiononana
ISAIA4 2e RAKOTONDRAJO Landry
PIP3 1er RANTOARISOA Julie
PIP3 2e RAVONIARIMANANA Marie Prisca
PIP4 1er ANDRIAMIARANTSOA Rojo Fanambinantsoa
PIP4 2e NY HASINA ANDRIANASOLONIAINA Mihajatiana
TEH1 1er RANDRIAMIALIJAONA Tsikiniaina Tinah
TEH1 2e ANDRIAMASY Felantsoa Noromahefa
TEH2 1er RAFIDIARISOA Hoby Tiana Rebeka
TEH2 2e ANJARAMIAFARAMAMONJY Zafindrazakarison
TEH3 1er ABOUDOU OMAR Warda
TEH3 2e RAMANANTOANINA Cynthia Méliano
TEH4 1er RAJERINIAINA Nivombolanoro Miora
TEH4 2e BAKOLINIRINA Tiana Olivia
LES MAJORS à l’ISPM Les MAJORS 1ére ANNEE 2016-2017 BIO 1A 2016- 2017 1er-RANDRIAMANDIMBY NANTENAINASOA Syntia 2è- RALIJAONA SARIAKAPIFALIANA Vahatry Ny Aina Rolly BIO 1B 2016- 2017 1er- VOLAMAHEFA Hanitriniavo Mirindra 2è- ANDRIAMPARANY Sitraka Andrianina CAA 1 2016- 2017 1er- RAHAINGONIRINA Elodie Patricia 2è- HARIFANOMEZANTSOA Antso Eline DTJA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIRAINY Andry Rivomanana 2è- RAZANAZANDRY Avinay Clériane EMII 1 2016- 2017 1er- ONIMIANTSA Riana Fitia 2è- RABEARISON Nomena Mamy Ny Aina Fitiavana EMP 1 2016- 2017 1er-RAFENOMANANA MIARISOAHASINA Felicité Marianne Oliva 2è- TIARISAO Niry Landy Vola ESIIA 1 2016- 2017 1er- RAJAONARISON Harold 2è- RAKOTOARIVO ANDRIATIANA Vatosoa Armelle FIC 1 2016- 2017 1er- LANTOMANANA Njaranirainy 2è- RAKOTOMALALA Mioralalaina Marie Mickaella GCA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIAINA Lahatra Nambinintsoa 2è- ANDRIAMAMPIONONA Lanja Ny Aina
ICMP 1 2016- 2017 1er- RAKOTOMAMONJY Misainasoa Timoty 2è- RASAMOELINA ANDRIANALIMANANA Irintsoa Tiana IGGLIA 1 2016- 2017 1er- RABE Princia Malanto 2è- ANDRIAMAHEFA Mioramalala Cynthia IGGLIA 1B 2016- 2017 1er- RAMAROZATOVO Herisoa 2è- TSIATOPSON Vania Stéphanie IMTICIA 1 2016- 2017 1er- RASOLOARISON Ambinintsoa Michael 2è- RAKOTOARINJARA Ambinintsoa Davida ISAIA 1 2016- 2017 1er- RATIARANTSOA Moisa Alexia 2è- VELONJATOVO Andrilalaina Obeda TEH 1 2016- 2017 1er- RASOLOMAMPIONONA Tina Marcelle 2è- RALAMBONIRINA Ny Ando Natolotra BIO 1A 2015- 2016 1er- RIANTSOA Niaina Michael 2è- RAJAONARIVELO Tolotriniavo Andrianina BIO 1B 2015- 2016 1er- AMBONIAZE Soamila 2è- ANDRIATEFY Olifara Herinirina AEE 3 2015- 2016 1er- ANDRIATOJONIRINA Manambintsoa Kevin 2è- ANDRIAMIHAJASOA Toky Fanantenana AEE 4 2015- 2016 1er- RANAIVO Arson Rindra 2è- HARISON Nomenjanahary Fifaliana BIO 2 2015- 2016 1er- LONG LAY YIE Stéphanie 2è- FANANTENANTSOA Olivette CAA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANTSIORIMAROSATA Fidy Tinà 2è- RABENANDRASANA Aina Hugues Frédéric PIP 4 2015- 2016 1er- ANDRIAMIARANTSOA Rojo Fanambinantsoa 2è- NY HASINA ANDRIANASOLONIAINA Mihajatiana TEH 1 20156 2016 1er- RANDRIAMIALIJAONA Tsikiniaina Tinah 2è- ANDRIAMASY Felantsoa Noromahefa TEH 2 2015- 2016 1er- RAFIDIARISOA Hoby Tiana Rebeka 2è- ANJARAMIAFARAMAMONJY Zafindrazakarison TEH 3 2015- 2016 1er- ABOUDOU OMAR Warda 2è- RAMANANTOANINA Cynthia Méliano TEH 4 2015- 2016 1er- RAJERINIAINA Nivombolanoro Miora 2è- BAKOLINIRINA Tiana Olivia IMTIC 1 2015- 2016 1er- RABEMANANTSOA Toky Manambina Iarisata 2è- RAKOTONIAINA Mialy Soa Navalona IMTIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTONIRAINY Heriniavo Tsanta Oliva 2è- RAMAMONJISOA Vola Aina IMTIC 3 2015- 2016 1er- RABOANARY Narindra Haingotiana Lova 2è- ANDRIANARAHANA Narihasina IMTIC 4 2015- 2016 1er- RAJOELISON Aina Eric 2è- RAJASPERA Cynthia Irintsoa Barbara ISAIA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANARIVO Nirintsoa David Stanley 2è- RAKOTONDRASOA Rafidison Santatra ISAIA 2 2015- 2016 1er- SOAHITA Salvoldi Holzer 2è- RANDRIANJAFY Ny Aina Erick ISAIA 3 2015- 2016 1er- RAMAROKOTO Fanomezantsoa Sandra 2è- RAVELONANOSY Hantatiana Nomban’ny Avo ISAIA 4 2015- 2016 1er- RAFALIMANANA Tsiky Fiononana 2è- RAKOTONDRAJO Landry PIP 3 2015- 2016 1er- RANTOARISOA Julie 2è- RAVONIARIMANANA Marie Prisca ICMP 2 2015- 2016 1er- RANDRIANARIVONY Dimbiniaina Tsanta 2è- RAKOTOMALALA Njaka Tahiana ICMP 3 2015- 2016 1er- RAMAMONJISON Johan Andrianina 2è- LONTSI SAHA Darlin Léa ICMP 4 2015- 2016 1er- RANIVOARISOA Lalao Miaritiana 2è- ANDRIAMAHOLY Aina Rasamy IGGLIA 1A 2015- 2016 1er- ANDRIANJAKANIVO Safiditsilavo 2è- RAZAFIMANANTSOA José Harisson IGGLIA 1B 2015- 2016 1er- RAMANGASON Tsitohaina 2è- RAOBELINA RAMANGAMANANA Haritahiana IGGLIA 2A 2015- 2016 1er- RAJASPERA Stiva Olivier Tsianoharana 2è- RARIVOARISON Tojonirina Fetraniaina IGGLIA 2B 2015- 2016 1er- ANDRIANALIMANANA Natolotra 2è- LAURENT Kael Nancyo Fontaine IGGLIA 3 2015- 2016 1er- RANDRIAMAHENINTSOA Fanamby Todisoa 2è- MBOLAMANANAMALALA Rindra IGGLIA 4 2015- 2016 1er- RAKOTO Zafinirina Andriatsilavo 2è- RAHARIJAONA Hery Ny Aina Mamitiana GCA 2 2015- 2016 1er- RAVELOMANANTSOA Njaramampionona 2è- MAMODY Ali Joubert GCA 3 2015- 2016 1er- RAKOTONARY Mamiandriamahery Toavina Fy Aro 2è- RANDRIAMAROSON Holinirina Natacha GCA 4 2015- 2016 1er- FANANTENANTSOA Herizo Lanja Simon 2è- ANDRIAMANJATO Heritiana Arnold Hercule IAA 3 2015- 2016 1er- SOAMANANTONIHASINA Tsangy 2è- RANDRIAMAMPIANINA Rojo IAA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Minosoa Seheno 2è- RADAVIDRA Laeticia Mialy ICMP 1 2015- 2016 1er- RASOLOFONIRINA Ando Arielle 2è- MBOLANIRINA Nekena Miora ESSIA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANASOLO Nasandradahy Zafitsiresy Jéremy 2è- ANDRIAMAHENIMANANA Manohisoa Fenotiana FIC 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMANENJIKA Tsiory Mamy Ny Aina 2è- RAJAONARIVO Henintsoa Andoarisolo FIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVONY Velonarivo Diamondra 2è- RAFIDISOANARIVO Ritah Gaelle FIC 3 2015- 2016 1er- KHENDER Tsiory Christiana 2è- RABENARIVO Melchizedek Oméga FIC 4 2015- 2016 1er- RANARIJAONA Dina Nirina Pierrette 2è- ANDRIANARIJAOANA Josiane Nirina GCA 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMAHEFA Fenosoa Fitoviana 2è- RAHARVEL Mandimbisoa Katty EMP 2 2015- 2016 1er- RANAIVOARISON Tsiriniaina Nambintsoa Kezia 2è- RAHERIMANANA Marie Florette EMP 3 2015- 2016 1er- ANDRIANALIZAKA Livasoa Brice 2è- RAKOTONDRATSIMBA Tojonirina Iréné EMP 4 2015- 2016 1er- RASOLOHERIMANGA Indra Navalona 2è- RASOLOFONIRINA Sandy Murielle ESSIA 1 2015- 2016 1er- RIVOSOA Lalanirina Tolojanahary 2è- RAZAFINDRAKOTO Tsiky Mijoro ESSIA 2 2015- 2016 1er- SOLOFONANTENAINA Lalanirina Hervé 2è- RANOARISON Ambinintsoa Cedric ESIIA 3 2015- 2016 1er- ANDRIVONJY Liana Miranto 2è- RAMAHOLIMIHASO Samuel Johary DTJA 4 2015- 2016 1er- RAHARINIRINA Vony Flavia 2è- RAZAFINDRAKOTO Tahinjanahary Faniriantsoa EMII 1 2015- 2016 1er- ANDRIANAIVO RALAMBO Santa Miakadanja 2è- RAKOTOMALALA Liantsoa Maminiaina EMII 2 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Tahiry Nomenjanahary Jessica 2è- RASOSLOFOSON Tsiky Hasin’Oliva EMII 3 2015- 2016 1er- RASAMIMANANA Heninjara Nantenaina 2è- RANDRIANARIVO Harilalaina Ando EMII 4 2015- 2016 1er- CHAREIX Cedric Anjaratiana 2è- RANDRIANORO Andriniaina EMP 1 2015- 2016 1er- RASOLONAMBININA Fenomanantsoa Rebecca 2è- RANDRIANARIMALALA Harijaona Miora CAA 2 2015- 2016 1er- RAFANOMEZANTSOA Eva Fabienne Warina 2è- ANDRIAMAHERINIAINA Maminirina Fanilo CAA 3 2015- 2016 1er- RASOLONDRAIBE Solomaharo Njara Lova 2è- RAMANANTSEHENO Hasiniavo CAA 4 2015- 2016 1er- RANDIMBIARISON Mirado Elodie 2è- RANDRIANANTENAINA Lalaina Danis DTJA 1 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVELO Herintsoa Maeva 2è- RANDRIAMASY Tinnah Irène DTJA 2 2015- 2016 1er- RASOLOHERINIAINA Tahiry 2è- RANDRIAMIANDRISOA Ionimanjaka Nampoina Sarobidy DTJA 3 2015- 2016 1er- RABETRANO Mialy Lalaina Onintsoa 2è- RASOAMANANJARA Espérance

FAHAIZANA - FAMPANDROSONA - FIHAVANANA