FR EN
L'ISPM a gagné le 1er prix de l'Olympiade d'Informatique de Madagascar 2012 pour sa première participation.
D'après le Shangaï ranking of Universities, ISPM est classé parmi les dix meilleures Universités de Madagascar (Top-10) (parmi les 140 universités publiques et privées).

Actualités

Contact

INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
Antananarivo MADAGASCAR

Téléphone : +261 33 12 171 60
+261 34 20 874 28
+261 32 02 544 72

Email : ispm.mada@gmail.com

Les majors a l'ISPM

2022-2023  |  2021-2022  |  2020-2021  |  2019-2020  |  2018-2019  |  2017-2018  |  2016-2017  |  2015-2016
Classe Rang Nom et prénoms
LES MAJORS à l’ISPM Les MAJORS 1ére ANNEE 2016-2017 BIO 1A 2016- 2017 1er-RANDRIAMANDIMBY NANTENAINASOA Syntia 2è- RALIJAONA SARIAKAPIFALIANA Vahatry Ny Aina Rolly BIO 1B 2016- 2017 1er- VOLAMAHEFA Hanitriniavo Mirindra 2è- ANDRIAMPARANY Sitraka Andrianina CAA 1 2016- 2017 1er- RAHAINGONIRINA Elodie Patricia 2è- HARIFANOMEZANTSOA Antso Eline DTJA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIRAINY Andry Rivomanana 2è- RAZANAZANDRY Avinay Clériane EMII 1 2016- 2017 1er- ONIMIANTSA Riana Fitia 2è- RABEARISON Nomena Mamy Ny Aina Fitiavana EMP 1 2016- 2017 1er-RAFENOMANANA MIARISOAHASINA Felicité Marianne Oliva 2è- TIARISAO Niry Landy Vola ESIIA 1 2016- 2017 1er- RAJAONARISON Harold 2è- RAKOTOARIVO ANDRIATIANA Vatosoa Armelle FIC 1 2016- 2017 1er- LANTOMANANA Njaranirainy 2è- RAKOTOMALALA Mioralalaina Marie Mickaella GCA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIAINA Lahatra Nambinintsoa 2è- ANDRIAMAMPIONONA Lanja Ny Aina
ICMP 1 2016- 2017 1er- RAKOTOMAMONJY Misainasoa Timoty 2è- RASAMOELINA ANDRIANALIMANANA Irintsoa Tiana IGGLIA 1 2016- 2017 1er- RABE Princia Malanto 2è- ANDRIAMAHEFA Mioramalala Cynthia IGGLIA 1B 2016- 2017 1er- RAMAROZATOVO Herisoa 2è- TSIATOPSON Vania Stéphanie IMTICIA 1 2016- 2017 1er- RASOLOARISON Ambinintsoa Michael 2è- RAKOTOARINJARA Ambinintsoa Davida ISAIA 1 2016- 2017 1er- RATIARANTSOA Moisa Alexia 2è- VELONJATOVO Andrilalaina Obeda TEH 1 2016- 2017 1er- RASOLOMAMPIONONA Tina Marcelle 2è- RALAMBONIRINA Ny Ando Natolotra BIO 1A 2015- 2016 1er- RIANTSOA Niaina Michael 2è- RAJAONARIVELO Tolotriniavo Andrianina BIO 1B 2015- 2016 1er- AMBONIAZE Soamila 2è- ANDRIATEFY Olifara Herinirina AEE 3 2015- 2016 1er- ANDRIATOJONIRINA Manambintsoa Kevin 2è- ANDRIAMIHAJASOA Toky Fanantenana AEE 4 2015- 2016 1er- RANAIVO Arson Rindra 2è- HARISON Nomenjanahary Fifaliana BIO 2 2015- 2016 1er- LONG LAY YIE Stéphanie 2è- FANANTENANTSOA Olivette CAA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANTSIORIMAROSATA Fidy Tinà 2è- RABENANDRASANA Aina Hugues Frédéric PIP 4 2015- 2016 1er- ANDRIAMIARANTSOA Rojo Fanambinantsoa 2è- NY HASINA ANDRIANASOLONIAINA Mihajatiana TEH 1 20156 2016 1er- RANDRIAMIALIJAONA Tsikiniaina Tinah 2è- ANDRIAMASY Felantsoa Noromahefa TEH 2 2015- 2016 1er- RAFIDIARISOA Hoby Tiana Rebeka 2è- ANJARAMIAFARAMAMONJY Zafindrazakarison TEH 3 2015- 2016 1er- ABOUDOU OMAR Warda 2è- RAMANANTOANINA Cynthia Méliano TEH 4 2015- 2016 1er- RAJERINIAINA Nivombolanoro Miora 2è- BAKOLINIRINA Tiana Olivia IMTIC 1 2015- 2016 1er- RABEMANANTSOA Toky Manambina Iarisata 2è- RAKOTONIAINA Mialy Soa Navalona IMTIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTONIRAINY Heriniavo Tsanta Oliva 2è- RAMAMONJISOA Vola Aina IMTIC 3 2015- 2016 1er- RABOANARY Narindra Haingotiana Lova 2è- ANDRIANARAHANA Narihasina IMTIC 4 2015- 2016 1er- RAJOELISON Aina Eric 2è- RAJASPERA Cynthia Irintsoa Barbara ISAIA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANARIVO Nirintsoa David Stanley 2è- RAKOTONDRASOA Rafidison Santatra ISAIA 2 2015- 2016 1er- SOAHITA Salvoldi Holzer 2è- RANDRIANJAFY Ny Aina Erick ISAIA 3 2015- 2016 1er- RAMAROKOTO Fanomezantsoa Sandra 2è- RAVELONANOSY Hantatiana Nomban’ny Avo ISAIA 4 2015- 2016 1er- RAFALIMANANA Tsiky Fiononana 2è- RAKOTONDRAJO Landry PIP 3 2015- 2016 1er- RANTOARISOA Julie 2è- RAVONIARIMANANA Marie Prisca ICMP 2 2015- 2016 1er- RANDRIANARIVONY Dimbiniaina Tsanta 2è- RAKOTOMALALA Njaka Tahiana ICMP 3 2015- 2016 1er- RAMAMONJISON Johan Andrianina 2è- LONTSI SAHA Darlin Léa ICMP 4 2015- 2016 1er- RANIVOARISOA Lalao Miaritiana 2è- ANDRIAMAHOLY Aina Rasamy IGGLIA 1A 2015- 2016 1er- ANDRIANJAKANIVO Safiditsilavo 2è- RAZAFIMANANTSOA José Harisson IGGLIA 1B 2015- 2016 1er- RAMANGASON Tsitohaina 2è- RAOBELINA RAMANGAMANANA Haritahiana IGGLIA 2A 2015- 2016 1er- RAJASPERA Stiva Olivier Tsianoharana 2è- RARIVOARISON Tojonirina Fetraniaina IGGLIA 2B 2015- 2016 1er- ANDRIANALIMANANA Natolotra 2è- LAURENT Kael Nancyo Fontaine IGGLIA 3 2015- 2016 1er- RANDRIAMAHENINTSOA Fanamby Todisoa 2è- MBOLAMANANAMALALA Rindra IGGLIA 4 2015- 2016 1er- RAKOTO Zafinirina Andriatsilavo 2è- RAHARIJAONA Hery Ny Aina Mamitiana GCA 2 2015- 2016 1er- RAVELOMANANTSOA Njaramampionona 2è- MAMODY Ali Joubert GCA 3 2015- 2016 1er- RAKOTONARY Mamiandriamahery Toavina Fy Aro 2è- RANDRIAMAROSON Holinirina Natacha GCA 4 2015- 2016 1er- FANANTENANTSOA Herizo Lanja Simon 2è- ANDRIAMANJATO Heritiana Arnold Hercule IAA 3 2015- 2016 1er- SOAMANANTONIHASINA Tsangy 2è- RANDRIAMAMPIANINA Rojo IAA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Minosoa Seheno 2è- RADAVIDRA Laeticia Mialy ICMP 1 2015- 2016 1er- RASOLOFONIRINA Ando Arielle 2è- MBOLANIRINA Nekena Miora ESSIA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANASOLO Nasandradahy Zafitsiresy Jéremy 2è- ANDRIAMAHENIMANANA Manohisoa Fenotiana FIC 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMANENJIKA Tsiory Mamy Ny Aina 2è- RAJAONARIVO Henintsoa Andoarisolo FIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVONY Velonarivo Diamondra 2è- RAFIDISOANARIVO Ritah Gaelle FIC 3 2015- 2016 1er- KHENDER Tsiory Christiana 2è- RABENARIVO Melchizedek Oméga FIC 4 2015- 2016 1er- RANARIJAONA Dina Nirina Pierrette 2è- ANDRIANARIJAOANA Josiane Nirina GCA 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMAHEFA Fenosoa Fitoviana 2è- RAHARVEL Mandimbisoa Katty EMP 2 2015- 2016 1er- RANAIVOARISON Tsiriniaina Nambintsoa Kezia 2è- RAHERIMANANA Marie Florette EMP 3 2015- 2016 1er- ANDRIANALIZAKA Livasoa Brice 2è- RAKOTONDRATSIMBA Tojonirina Iréné EMP 4 2015- 2016 1er- RASOLOHERIMANGA Indra Navalona 2è- RASOLOFONIRINA Sandy Murielle ESSIA 1 2015- 2016 1er- RIVOSOA Lalanirina Tolojanahary 2è- RAZAFINDRAKOTO Tsiky Mijoro ESSIA 2 2015- 2016 1er- SOLOFONANTENAINA Lalanirina Hervé 2è- RANOARISON Ambinintsoa Cedric ESIIA 3 2015- 2016 1er- ANDRIVONJY Liana Miranto 2è- RAMAHOLIMIHASO Samuel Johary DTJA 4 2015- 2016 1er- RAHARINIRINA Vony Flavia 2è- RAZAFINDRAKOTO Tahinjanahary Faniriantsoa EMII 1 2015- 2016 1er- ANDRIANAIVO RALAMBO Santa Miakadanja 2è- RAKOTOMALALA Liantsoa Maminiaina EMII 2 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Tahiry Nomenjanahary Jessica 2è- RASOSLOFOSON Tsiky Hasin’Oliva EMII 3 2015- 2016 1er- RASAMIMANANA Heninjara Nantenaina 2è- RANDRIANARIVO Harilalaina Ando EMII 4 2015- 2016 1er- CHAREIX Cedric Anjaratiana 2è- RANDRIANORO Andriniaina EMP 1 2015- 2016 1er- RASOLONAMBININA Fenomanantsoa Rebecca 2è- RANDRIANARIMALALA Harijaona Miora CAA 2 2015- 2016 1er- RAFANOMEZANTSOA Eva Fabienne Warina 2è- ANDRIAMAHERINIAINA Maminirina Fanilo CAA 3 2015- 2016 1er- RASOLONDRAIBE Solomaharo Njara Lova 2è- RAMANANTSEHENO Hasiniavo CAA 4 2015- 2016 1er- RANDIMBIARISON Mirado Elodie 2è- RANDRIANANTENAINA Lalaina Danis DTJA 1 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVELO Herintsoa Maeva 2è- RANDRIAMASY Tinnah Irène DTJA 2 2015- 2016 1er- RASOLOHERINIAINA Tahiry 2è- RANDRIAMIANDRISOA Ionimanjaka Nampoina Sarobidy DTJA 3 2015- 2016 1er- RABETRANO Mialy Lalaina Onintsoa 2è- RASOAMANANJARA Espérance

FAHAIZANA - FAMPANDROSONA - FIHAVANANA