FR EN
L'ISPM a gagné le 1er prix de l'Olympiade d'Informatique de Madagascar 2012 pour sa première participation.
D'après le Shangaï ranking of Universities, ISPM est classé parmi les dix meilleures Universités de Madagascar (Top-10) (parmi les 140 universités publiques et privées).

Actualités

Contact

INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
Antananarivo MADAGASCAR

Téléphone : +261 33 12 171 60
+261 34 20 874 28
+261 32 02 544 72

Email : ispm@ispm-edu.com

Les majors a l'ISPM

2023-2024  |  2022-2023  |  2021-2022  |  2020-2021  |  2019-2020  |  2018-2019  |  2017-2018  |  2016-2017  |  2015-2016
Classe Rang Nom et prénoms
LES MAJORS lISPM Les MAJORS 1re ANNEE 2016-2017 BIO 1A 2016- 2017 1er-RANDRIAMANDIMBY NANTENAINASOA Syntia 2- RALIJAONA SARIAKAPIFALIANA Vahatry Ny Aina Rolly BIO 1B 2016- 2017 1er- VOLAMAHEFA Hanitriniavo Mirindra 2- ANDRIAMPARANY Sitraka Andrianina CAA 1 2016- 2017 1er- RAHAINGONIRINA Elodie Patricia 2- HARIFANOMEZANTSOA Antso Eline DTJA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIRAINY Andry Rivomanana 2- RAZANAZANDRY Avinay Clriane EMII 1 2016- 2017 1er- ONIMIANTSA Riana Fitia 2- RABEARISON Nomena Mamy Ny Aina Fitiavana EMP 1 2016- 2017 1er-RAFENOMANANA MIARISOAHASINA Felicit Marianne Oliva 2- TIARISAO Niry Landy Vola ESIIA 1 2016- 2017 1er- RAJAONARISON Harold 2- RAKOTOARIVO ANDRIATIANA Vatosoa Armelle FIC 1 2016- 2017 1er- LANTOMANANA Njaranirainy 2- RAKOTOMALALA Mioralalaina Marie Mickaella GCA 1 2016- 2017 1er- ANDRIANIAINA Lahatra Nambinintsoa 2- ANDRIAMAMPIONONA Lanja Ny Aina
ICMP 1 2016- 2017 1er- RAKOTOMAMONJY Misainasoa Timoty 2- RASAMOELINA ANDRIANALIMANANA Irintsoa Tiana IGGLIA 1 2016- 2017 1er- RABE Princia Malanto 2- ANDRIAMAHEFA Mioramalala Cynthia IGGLIA 1B 2016- 2017 1er- RAMAROZATOVO Herisoa 2- TSIATOPSON Vania Stphanie IMTICIA 1 2016- 2017 1er- RASOLOARISON Ambinintsoa Michael 2- RAKOTOARINJARA Ambinintsoa Davida ISAIA 1 2016- 2017 1er- RATIARANTSOA Moisa Alexia 2- VELONJATOVO Andrilalaina Obeda TEH 1 2016- 2017 1er- RASOLOMAMPIONONA Tina Marcelle 2- RALAMBONIRINA Ny Ando Natolotra BIO 1A 2015- 2016 1er- RIANTSOA Niaina Michael 2- RAJAONARIVELO Tolotriniavo Andrianina BIO 1B 2015- 2016 1er- AMBONIAZE Soamila 2- ANDRIATEFY Olifara Herinirina AEE 3 2015- 2016 1er- ANDRIATOJONIRINA Manambintsoa Kevin 2- ANDRIAMIHAJASOA Toky Fanantenana AEE 4 2015- 2016 1er- RANAIVO Arson Rindra 2- HARISON Nomenjanahary Fifaliana BIO 2 2015- 2016 1er- LONG LAY YIE Stphanie 2- FANANTENANTSOA Olivette CAA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANTSIORIMAROSATA Fidy Tin 2- RABENANDRASANA Aina Hugues Frdric PIP 4 2015- 2016 1er- ANDRIAMIARANTSOA Rojo Fanambinantsoa 2- NY HASINA ANDRIANASOLONIAINA Mihajatiana TEH 1 20156 2016 1er- RANDRIAMIALIJAONA Tsikiniaina Tinah 2- ANDRIAMASY Felantsoa Noromahefa TEH 2 2015- 2016 1er- RAFIDIARISOA Hoby Tiana Rebeka 2- ANJARAMIAFARAMAMONJY Zafindrazakarison TEH 3 2015- 2016 1er- ABOUDOU OMAR Warda 2- RAMANANTOANINA Cynthia Mliano TEH 4 2015- 2016 1er- RAJERINIAINA Nivombolanoro Miora 2- BAKOLINIRINA Tiana Olivia IMTIC 1 2015- 2016 1er- RABEMANANTSOA Toky Manambina Iarisata 2- RAKOTONIAINA Mialy Soa Navalona IMTIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTONIRAINY Heriniavo Tsanta Oliva 2- RAMAMONJISOA Vola Aina IMTIC 3 2015- 2016 1er- RABOANARY Narindra Haingotiana Lova 2- ANDRIANARAHANA Narihasina IMTIC 4 2015- 2016 1er- RAJOELISON Aina Eric 2- RAJASPERA Cynthia Irintsoa Barbara ISAIA 1 2015- 2016 1er- ANDRIANARIVO Nirintsoa David Stanley 2- RAKOTONDRASOA Rafidison Santatra ISAIA 2 2015- 2016 1er- SOAHITA Salvoldi Holzer 2- RANDRIANJAFY Ny Aina Erick ISAIA 3 2015- 2016 1er- RAMAROKOTO Fanomezantsoa Sandra 2- RAVELONANOSY Hantatiana Nombanny Avo ISAIA 4 2015- 2016 1er- RAFALIMANANA Tsiky Fiononana 2- RAKOTONDRAJO Landry PIP 3 2015- 2016 1er- RANTOARISOA Julie 2- RAVONIARIMANANA Marie Prisca ICMP 2 2015- 2016 1er- RANDRIANARIVONY Dimbiniaina Tsanta 2- RAKOTOMALALA Njaka Tahiana ICMP 3 2015- 2016 1er- RAMAMONJISON Johan Andrianina 2- LONTSI SAHA Darlin La ICMP 4 2015- 2016 1er- RANIVOARISOA Lalao Miaritiana 2- ANDRIAMAHOLY Aina Rasamy IGGLIA 1A 2015- 2016 1er- ANDRIANJAKANIVO Safiditsilavo 2- RAZAFIMANANTSOA Jos Harisson IGGLIA 1B 2015- 2016 1er- RAMANGASON Tsitohaina 2- RAOBELINA RAMANGAMANANA Haritahiana IGGLIA 2A 2015- 2016 1er- RAJASPERA Stiva Olivier Tsianoharana 2- RARIVOARISON Tojonirina Fetraniaina IGGLIA 2B 2015- 2016 1er- ANDRIANALIMANANA Natolotra 2- LAURENT Kael Nancyo Fontaine IGGLIA 3 2015- 2016 1er- RANDRIAMAHENINTSOA Fanamby Todisoa 2- MBOLAMANANAMALALA Rindra IGGLIA 4 2015- 2016 1er- RAKOTO Zafinirina Andriatsilavo 2- RAHARIJAONA Hery Ny Aina Mamitiana GCA 2 2015- 2016 1er- RAVELOMANANTSOA Njaramampionona 2- MAMODY Ali Joubert GCA 3 2015- 2016 1er- RAKOTONARY Mamiandriamahery Toavina Fy Aro 2- RANDRIAMAROSON Holinirina Natacha GCA 4 2015- 2016 1er- FANANTENANTSOA Herizo Lanja Simon 2- ANDRIAMANJATO Heritiana Arnold Hercule IAA 3 2015- 2016 1er- SOAMANANTONIHASINA Tsangy 2- RANDRIAMAMPIANINA Rojo IAA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Minosoa Seheno 2- RADAVIDRA Laeticia Mialy ICMP 1 2015- 2016 1er- RASOLOFONIRINA Ando Arielle 2- MBOLANIRINA Nekena Miora ESSIA 4 2015- 2016 1er- RANDRIANASOLO Nasandradahy Zafitsiresy Jremy 2- ANDRIAMAHENIMANANA Manohisoa Fenotiana FIC 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMANENJIKA Tsiory Mamy Ny Aina 2- RAJAONARIVO Henintsoa Andoarisolo FIC 2 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVONY Velonarivo Diamondra 2- RAFIDISOANARIVO Ritah Gaelle FIC 3 2015- 2016 1er- KHENDER Tsiory Christiana 2- RABENARIVO Melchizedek Omga FIC 4 2015- 2016 1er- RANARIJAONA Dina Nirina Pierrette 2- ANDRIANARIJAOANA Josiane Nirina GCA 1 2015- 2016 1er- ANDRIAMAHEFA Fenosoa Fitoviana 2- RAHARVEL Mandimbisoa Katty EMP 2 2015- 2016 1er- RANAIVOARISON Tsiriniaina Nambintsoa Kezia 2- RAHERIMANANA Marie Florette EMP 3 2015- 2016 1er- ANDRIANALIZAKA Livasoa Brice 2- RAKOTONDRATSIMBA Tojonirina Irn EMP 4 2015- 2016 1er- RASOLOHERIMANGA Indra Navalona 2- RASOLOFONIRINA Sandy Murielle ESSIA 1 2015- 2016 1er- RIVOSOA Lalanirina Tolojanahary 2- RAZAFINDRAKOTO Tsiky Mijoro ESSIA 2 2015- 2016 1er- SOLOFONANTENAINA Lalanirina Herv 2- RANOARISON Ambinintsoa Cedric ESIIA 3 2015- 2016 1er- ANDRIVONJY Liana Miranto 2- RAMAHOLIMIHASO Samuel Johary DTJA 4 2015- 2016 1er- RAHARINIRINA Vony Flavia 2- RAZAFINDRAKOTO Tahinjanahary Faniriantsoa EMII 1 2015- 2016 1er- ANDRIANAIVO RALAMBO Santa Miakadanja 2- RAKOTOMALALA Liantsoa Maminiaina EMII 2 2015- 2016 1er- RANDRIANIAINA Tahiry Nomenjanahary Jessica 2- RASOSLOFOSON Tsiky HasinOliva EMII 3 2015- 2016 1er- RASAMIMANANA Heninjara Nantenaina 2- RANDRIANARIVO Harilalaina Ando EMII 4 2015- 2016 1er- CHAREIX Cedric Anjaratiana 2- RANDRIANORO Andriniaina EMP 1 2015- 2016 1er- RASOLONAMBININA Fenomanantsoa Rebecca 2- RANDRIANARIMALALA Harijaona Miora CAA 2 2015- 2016 1er- RAFANOMEZANTSOA Eva Fabienne Warina 2- ANDRIAMAHERINIAINA Maminirina Fanilo CAA 3 2015- 2016 1er- RASOLONDRAIBE Solomaharo Njara Lova 2- RAMANANTSEHENO Hasiniavo CAA 4 2015- 2016 1er- RANDIMBIARISON Mirado Elodie 2- RANDRIANANTENAINA Lalaina Danis DTJA 1 2015- 2016 1er- RAKOTOARIVELO Herintsoa Maeva 2- RANDRIAMASY Tinnah Irne DTJA 2 2015- 2016 1er- RASOLOHERINIAINA Tahiry 2- RANDRIAMIANDRISOA Ionimanjaka Nampoina Sarobidy DTJA 3 2015- 2016 1er- RABETRANO Mialy Lalaina Onintsoa 2- RASOAMANANJARA Esprance

FAHAIZANA - FAMPANDROSONA - FIHAVANANA