FR EN
L'ISPM a gagné le 1er prix de l'Olympiade d'Informatique de Madagascar 2012 pour sa première participation.
D'après le Shangaï ranking of Universities, ISPM est classé parmi les dix meilleures Universités de Madagascar (Top-10) (parmi les 140 universités publiques et privées).

Actualités

Contact

INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
Antananarivo MADAGASCAR

Téléphone : +261 33 12 171 60
+261 34 20 874 28
+261 32 02 544 72

Email : ispm.mada@gmail.com

ISPM dans la presse

Retour à la liste des articles dans la presse
Article paru dans Basy vava le 04/07/2018 par Bakakely

Sekoly ambony tsy miankina eny antsobolo mampiranty ireo voka-pikarohana


Mandritry ny varavarana misokatra izay hampirantiana ireo karazana fikarohana nataon’ny mpianatra eny amin’ny sekoly ambony tsy miankina eny Antsobolo no nahafantarana fa maro ireo vokatra efa novokarin’ny mpianatra ao amin’ity sekoly ity.

Ny varavarana misokatra izay hifarana ny sabotsy ho avy izao, hoy Razafindrahety Aimée, tompon’andraikitra avy amin’ny sekoly. Anisany misongadina amin’izany fikarohana izany ny tontolon’ny teknolojia vaovao sy ny famadihana ny vokatra ara-boajanahary. Anisany hitadiavan’ireo mpianatra hevitra amin’izany famadihana ny ara-boajanahary izany ny famadihana ny haninkotrana ho foto-tsakafo. Ny hamahana ny olana ara-bary eto amintsika no tanjona amin’izany. Ny vomanga sy ny katsaka ary ny mangahazo no ezahan’ny mpianatra ahodina ho solon’ny vary amin’izany. Natao izany, hoy ny mpianatra mpikaroka, mba hanovana ny toe-tsaina izay miantehatra amin’ny vary sy mba hialana amin’ny fanafaram-bary sy ny voka-dratsy aterak’izany eo amin’ny toe-karena Malagasy. Ireo vary afarana rahateo izay hosoka ny ankamaroany fa tsy misy intsony ny vary biolojika hahasoa ny fahasalmana. Ny tetikasa fanodinana izay efa natomboka tany amin’ny faritra atsimo atsinanan’i Madagasikara fa ezahana hofehezina eto amin’ny tsenan’i Madagasikara.
Bakakely

FAHAIZANA - FAMPANDROSONA - FIHAVANANA