FR EN
L'ISPM a gagné le 1er prix de l'Olympiade d'Informatique de Madagascar 2012 pour sa première participation.
D'après le Shangaï ranking of Universities, ISPM est classé parmi les dix meilleures Universités de Madagascar (Top-10) (parmi les 140 universités publiques et privées).

Actualités

Contact

INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
Antananarivo MADAGASCAR

Téléphone : +261 33 12 171 60
+261 34 20 874 28
+261 32 02 544 72

Email : ispm@ispm-edu.com

ISPM dans la presse

Retour à la liste des articles dans la presse
Article paru dans NY VALOSOA VAOVAO le 05/07/2018 par Radafy
ISPM AMBATOMARO ANTSOBOLO

Mamokatra voka-pikarohana mamaly ny filan’ny firenena hatrany


Zava-baovao maro hatrany no mipoitra avy amin’ny voka-pikarohana ataon’ny mpianatra manovo fahaizana amam-pahalalana eny amin’ny ISPM na Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar eny Ambatomaro Antsobolo. Fanaony isan-taona ny manao varavarana misokatra hampahafantarana amin’ny besinimaro, indrindra ny mpianatra afaka bakalorea sy ny ray aman-dreny ary ny mpandraharaha eto amin’ny firenena, izany voka-pikarohana ao aminy izany. Tamin’ity taona ity, dia niompana kokoa any amin’ny vokatra azo ampiasaina sy ahafahana trandrahana eto Madagasikara ny ankamaroan’ireo voka-pikarohana nataon’ny mpianatra araka ny nambaran’ny Tale misahana ny fitantanan-draharaha sy vola ao amin’ny ISPM, Razafindrahety Aimée Noeline. Anisan’izany ny famokarana solon-tsakafo avy amin’ny alalan’ny zava-boahary izay mahasolo ny hena. Hita ao anatin’izany ny tsiron-kena sy ny otrikaina mbamin’ny vitamina hoentin’ny hena. Azo trandrahana tsara izany ary azo omena ny daholobe hahafahana manaraka “régime” ilaina na ihany koa hiadiana amin’ny tsy fahampiana na tsy fanjarian-tsakafo. Singanina ihany koa, ohatra, ny fahavitan’ny mpianatra “serre écologique” izay hampandrosoana ny eny ambanivohitra amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny vokatra eto Madagasikara izay matetika misedra ny loza voajanahary. Nisy koa mpianatra nahavita fikarohana momba ny fomba vaovao hahafahana manome vahana ny fanjifana ny haninkotrana mba hameno ny filàna araka sokajy rehetra ilaina amin’ny vatan’olombelona. Maro tsy voatanisa ireo voka-pikarohana vaovao vitan’ny mpianatra izay mampiranty izany amina tranoheva miisa 310 avy amin’ny lalam-piofanana : “Informatique, commerce et marketing, finance et comptabilité, droit et technique juridique des affaires, électromécanique et informatique industriel, industrie chimique minière, pétrolière, genie civile et architecture, ary ny tourisme et environnement”. Hestika izay tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny toy izao ahafahana mamporisika ny ankizy manatsara ny kalitaon’ny fahaizany ho entiny hanampy amin’ny fahaizana azony tamin’ireo fampianarana natao tany am-pianarana. Ary mifanandrify indrindra ihany koa amin’ny fanabeazana amin’ny fampianarana manaraka ny rafitra LMD. Marihina fa nanomboka ny talata 03 jolay lasa teo ity varavarana misokatra ity ary amin’ny Sabotsy 07 jolay amin’ny 4 ora hariva no mifarana ary hanasana ny rehetra.
Radafy

FAHAIZANA - FAMPANDROSONA - FIHAVANANA